VIRA NUR LATIFA, A.; ADAM RIDJAL, J. KELAYAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PADA TAPE MANIS 31 BONDOWOSO. Jurnal Agrosains Universitas Panca Bhakti, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 11–20, 2023. DOI: 10.54035/agrosains.v16i2.389. Disponível em: https://jurnal.upb.ac.id/index.php/agrosains/article/view/389. Acesso em: 24 jun. 2024.